Arbrå Industripark

Mitt i Arbrå mellan järnvägen och älven ligger detta komplex av industrilokaler, kontor, lager och mark för upplag och lager.
 
Tidigare har här byggts bla. stenkrossar. Men i och med att Sandvik SRP nu flyttat den sista verksamheten till England så finns här fantastiska möjligheter till nya etableringar, nya företag och nya ideer att etablera sig.
 
Totalt omfattar fastigheten ca 18000m2 lokaler. I den stora huvudbyggnaden finns Lackerings o blästerboxar som klarar de största produkterna. I alla delar av denna lokal finns traverser i taket som har en höjd på ca 10 meter fritt. Traverser som klarar mellan 16 och upp till 36ton.
 
Genom byggnaden går järnvägsräls för "interntrafik". Idag finns ingen fungerande koppling till det allmänna järnvägsnätet. Men den möjligheten finns.
 
Utomhus finns stora ytor, de flesta hårdgjorda. I anslutning till huvudbyggnaden finns ca 1800m2 med tak och travers för in o ut lastning.
 
I direkt anslutning till anläggningen finns två kontorsbyggnader, gott om parkeringar.
 
I alla delar finns möjlighet att dela av anläggningen och att ändå skapa möjligheter för de olika hyresgästerna att dela på tex. parkeringar, omklädningsrum, in o utlastning, lagerytor och lager etc.
 
Mera info samt bilder kommer inom kort.
 
För info samt visning kontakta:
 
Fastigheten Koldemo 24:12 AB
Arne Häggeborg   070-3461717 arne@mawik.se
Tomas Häggeborg 070-5711725 tomas@mawik.se
Lars Wallberg 070-3416655 lars@branta.se
Eric Persson 070-5779570 lubbe@campuspark.se


Bläster och våtlackerings boxar


Entré/reception


Stora verkstaden, 2x1800m2


Mera verkstad